Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις εντός Αττικής

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις εντός Αττικής

Σε επιχειρήσεις , οι οποίες έχουν την έδρα τους εντός Αττικής, η LEONTIOS ΙΚΕ & ASSOCIATES μπορεί να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 

Έναρξη επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής(Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.).
Ολοκληρωμένη παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Τήρηση Λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (απλογραφικά ή διπλογραφικά).
Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η παροχή των υπηρεσιών μας μπορεί να γίνει:

 • Στον χώρο μας, με ανάληψη και ολοκλήρωση όλου του κύκλου των εργασιών του Λογιστηρίου μίας επιχείρησης.
 • Στον χώρο σας, με ενημέρωση του Λογιστηρίου της επιχείρησής σας απο δικό μας εξειδικευμένο συνεργάτη.
 • Με εποπτεία και έλεγχο του Λογιστηρίου της επιχείρησής σας, το οποίο θα ενημερώνεται απο δικό σας υπάλληλο.
 • Σε περίπτωση που οι ανάγκες σας διαφοροποιούνται, διαμορφώνουμε απο κοινού το πλαίσιο συνεργασίας μας, έτσι ώστε να σας καλύπτει απόλυτα.
 • Φορολογικός σχεδιασμός - φοροτεχνική συμβούλευση επιχειρήσεων
 • Κάλυψη εργατικών θεμάτων επιχείρησης, ανεξαρτήτου αριθμού εργαζομένων.
 • Πλήρη κάλυψη εξωτερικών εργασιών, Λογιστηρίου επιχείρησης σε Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίων.
 • Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων, ρυθμίσεων σε ΔΟΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Αντιμετώπιση ελέγχων απο Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείου Εργασίας.
 • Συστάσεις εταιρειών με ανάληψη όλου του κύκλου των εργασιών. Επίσης, συγχωνεύσεις, μετατροπές, διασπάσεις εταιρειών.
 • Μεταβολή ή διακοπή δραστηριότητας (κλείσιμο) επιχείρησης.
 • Εργασίες Ανακοινώσεων, κατάθεσης - τροποποίησης καταστατικών.
 • Ένταξη επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ.
 • Ένταξη προσωπικού επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ.
 • Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελατολογίου μας, καθώς και για να δημιουργήσουμε ταχύτητα στην υπηρεσία μας, δύναται να σας προμηθεύσουμε με αναλώσιμα υλικά Λογιστηρίου τα οποία σχετίζονται με την ολοκλήρωση των εργασιών μας (Τιμολόγια, Λογιστικά Βιβλία, κλασέρ, σφραγίδα κλπ).

Comments are closed.