Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις εκτός Αττικής

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις εκτός Αττικής

Σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την έδρα τους εκτός Αττικής, η LEONTIOS ΙΚΕ & ASSOCIATES μπορεί να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Εποπτεία και έλεγχο λογιστηρίου επιχειρήσεων. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε επιχειρήσεις με οργανωμένο λογιστήριο.
 • Φοροτεχνική συμβούλευση –φορολογικός σχεδιασμός.
 • Παρακολούθηση και έλεγχο όλων των εργατικών θεμάτων της επιχείρησης.
 • Υπολογισμό και απόδοση μισθοδοσίας επιχείρησης. Παρακολούθηση και ενημέρωση όλων των εργατικών θεμάτων της επιχείρησης σε όλο τον κύκλο της μισθοδοσίας.
 • Ενημέρωση λογιστικής εικόνας επιχείρησης (κέρδη ή ζημιές) σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του γραφείου μας.
 • Μόνιμη ενημέρωσή σας για νέους νόμους, αποφάσεις, εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας μέσω της ιστοσελίδας μας.
 • «Εκπαίδευση» προσωπικού ή επιχειρηματία σε θέματα που αφορούν την λειτουργία του λογιστηρίου, φοροτεχνικών θεμάτων, κοστολόγησης κλπ. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να παραχθεί στον χώρο της επιχείρησης ή στον χώρο μας.
 • Αυτοπρόσωπη παρουσία μας στον χώρο της επιχείρησης, για την επίλυση ή αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος, το οποίο σχετίζεται με το αντικείμενό μας.
 • Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, τήρηση λογιστικών βιβλίων – λογιστηρίου επιχείρησης. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται με ενημέρωση των Λογιστικών βιβλίων στον χώρο μας, κατόπιν κοινοποίησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
 • Δημιουργία καταστατικών εταιρειών, πρακτικών Γενικών συνελεύσεων ή Διοικητικού συμβουλίου, Ιδιωτικών συμφωνητικών, μισθωτηρίων κλπ. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται, σε συνεργασία με τον Νομικό μας σύμβουλο.