Εκπαίδευση – Συμβούλευση & Υποστήριξη επιχειρήσεων

Εκπαίδευση - Συμβούλευση & Υποστήριξη επιχειρήσεων

Είναι μια υπηρεσία η οποία με γνώμονα τις γνώσεις, εμπειρία αλλά και την συνεχή ενημέρωση που διαθέτουμε σε λογιστικά , φοροτεχνικά , εργατικά καθώς και θέματα διοίκησης, απαντά σε ερωτήματα, εκπαιδεύει , καταθέτει προτάσεις και δίνει λύσεις σε ζητήματα επιχειρήσεων που έχουν ως αφετηρία ή λαμβάνουν δεδομένα από το λογιστήριο τους.
Η υπηρεσία αυτή αφορά όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διαφοροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης.
Η υπηρεσία μπορεί – ανεξαρτήτου διάρκειας – να παραδοθεί είτε στον χώρο μας , είτε στον χώρο της επιχείρησής σας , είτε σε όποιον χώρο μας υποδείξετε. Από μέρους μας προτείνουμε τον χώρο της επιχείρησής σας για δυο λόγους. Πρώτον για να νοιώθετε εσείς καλύτερα και δεύτερον για να είμαστε στην πηγή των δεδομένων και να μπορέσουμε να αντλήσουμε το κάθε συμπληρωματικό στοιχείο που θα χρειαστούμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως εσείς αποφασίζετε για τον τόπο παράδοσης της υπηρεσίας.
Η υπηρεσία μπορεί να παραδοθεί σε επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους εντός ή εκτός Αττικής.
Η υπηρεσία που θα επιλέξετε παραδίδεται αποκλειστικά και μόνο από τον υπεύθυνο της «LEONTIOS ΙΚΕ & ASSOCIATES κο Λεόντιο Κωνσταντίνο , ο οποίος είναι Λογιστής-Φοροτεχνικός , ασκεί το ελευθέριο επάγγελμα από το 1985 και είναι υπεύθυνος για την φοροτεχνική παρακολούθηση αλλά και για την συμβούλευση και διόρθωση του πελατολογίου της.
Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πακέτο χρόνου, για την υπηρεσία Εκπαίδευσης & Συμβούλευσης που αγοράζει ο πελάτης. Ο χρόνος καθορίζετε ανάλογα με την θεματολογία που ο ίδιος έχει επιλέξει.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μικρότερη διάρκεια ολοκλήρωσης υπηρεσίας προσδιορίζεται στις οχτώ (8) ώρες.
Φυσικά και μπορεί. Με την ολοκλήρωση της Συμβούλευσης και Εκπαίδευσης η επιχείρηση είναι σε θέση να έχει μια βασική άποψη και γνώση για τα θέματα που επέλεξε.
Έχει όμως την δυνατότητα Υποστήριξης με αυτοπρόσωπη παρουσία μας σε προκαθορισμένες συναντήσεις , καθώς και καθημερινής τηλεφωνικής Υποστήριξης για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ή σε μόνιμη βάση.
Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση , μέχρι να νοιώσει την ασφάλεια και σιγουριά , προκειμένου να ολοκληρώνει από μόνη της την συγκεκριμένη εργασία , διαθέτει την εποπτεία , τον έλεγχο , αλλά και την διόρθωση σε όλη την πορεία ολοκλήρωσής της.
Όχι. Σε καμία περίπτωση για να λάβετε την υπηρεσία Εκπαίδευσης και Συμβούλευσης ή και της Υποστήριξης δεν απαιτείτε να μας αναθέσετε την ενημέρωση των λογιστικών σας βιβλίων ή την
εποπτεία του λογιστηρίου σας.

Η μια υπηρεσία είναι ανεξάρτητη της άλλης.

Δυο είναι τα βήματα που πρέπει να κάνετε:

  1. Καταγράψτε τα θέματα για τα οποία θέλετε να λάβετε αυτή την υπηρεσία μας.
  2. Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή γραπτά με e-mail στα στοιχεία επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.

Με την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας, αφού καταγράψουμε και μελετήσουμε τις ανάγκες σας ,
θα σας καταθέσουμε μια «οικονομική προσφορά» η οποία θα προσδιορίζει με ακρίβεια το κόστος ,
αλλά και τον χρόνο ολοκλήρωσής της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα σας αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους.

Καλή συνεργασία.