Εργατικά Νέα

Αυξήσεις για το 55% των δημοσίων υπαλλήλων

Αυξήσεις από 7 έως 196 ευρώ θα λάβουν σε βάθος τετραετίας περίπου το 55% των δημοσίων υπαλλήλων με βάση το νέο μισθολόγιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα της δεύτερης δόσης. Θεσμοθετούνται 13 κλιμάκια για τις κατηγορίες υπαλλήλων Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία θα αποδίδουν ωριμάνσεις στους βασικούς μισθούς ανά τριετία. Συγκεκριμένα για τους υπαλλήλους...
Read more

Εγκύκλιος Ε.Σ.Ε.Ε. για τη λειτουργία των καταστημάτων τις τελευταίες Κυριακές του χρόνου

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015 Η ΕΣΕΕ με αφορμή πλήθος μηνυμάτων για αποσαφήνιση των ισχυουσών διατάξεων σε ότι αφορά την λειτουργία των καταστημάτων τις τελευταίες Κυριακές του χρόνου, απέστειλε την ακόλουθη εγκύκλιο προς τα μέλη της. « …Δεδομένων των πολλών μηνυμάτων που δεχόμαστε από συναδέλφους από όλη την επικράτεια, για αποσαφήνιση των ισχυουσών διατάξεων σε ότι αφορά...
Read more