Monthly Archives: Απρίλιος 2019

Παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, καταβολής φόρου και ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Αθήνα,  24 Α πριλίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην  παράταση  των  προθεσμιών  υποβολής  δηλώσεων  και  πληρωμής  φόρου προχώρησε  με  Απόφασή του  ο  Διοικητής  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
Συγκεκριμένα,παρατείνονται μέχρι και τις 06.05.2019 οι προθεσμίες:
α)  υποβολής  των  ανακεφαλαιωτικών  πινάκων  ενδοκοινοτικών  συναλλαγών,  των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής τους είναι στις 26.04.2019, 

β)...

Read more

Χωρίς αίτηση οι επιστροφές φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων – Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Μετά το από 5 Απριλίου 2019 σχετικό δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ, δημοσιεύθηκε η απόφαση Α 1129/2019 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η Α 1037/2019 ως εξής:

Στο τέλος της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α΄ της Α 1037/2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που με την...

Read more

Αυθαίρετα: Παράταση προθεσμιών υπαγωγής και υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών

Με τη νέα τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.», ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα εφαρμογής του ν.4495/2017 για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Η...

Read more

Υπολογισμός δώρου Πάσχα σε περίπτωση μερικής απασχόλησης – δήλη ημέρα για την καταβολή – κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής - Φοροτέχνης


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ


Το επίδομα εορτών Δώρο Πάσχα για κάθε χρόνο πρέπει να καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη , ανεξάρτητα από την ημερομηνία του Πάσχα και αφορά το χρονικό διάστημα από 01/01-30/04 κάθε έτους.

Ο εργοδότης όμως, δικαιούται να...

Read more

Δώρο Πάσχα: Δελτίο τύπου Υπ. Εργασίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
        Δελτίο Τύπου
                                                                                      Αθήνα, 19-04-2019

Το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 24/4/2019 πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος αλλά μόνο σε χρήμα. 

•    Διευκρινίζεται...

Read more

Επίδομα στέγασης: Εφικτή πλέον η αφαίρεση ποσών εξαιρετέων προνοιακών επιδομάτων από το κρίσιμο εισόδημα

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΥ

Μετά από διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, τροποποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα στέγασης, έτσι ώστε να μπορούν να αφαιρούνται από το κρίσιμο εισόδημα του νοικοκυριού τα ποσά των εξαιρετέων κατά νόμο προνοιακών επιδομάτων (επίδομα παιδιού, μη...

Read more

Κυριακή των Βαΐων

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής – ΦοροτέχνηςΣύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:

α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη εκάστης τακτικής εκπτωτικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει...

Read more

Ανώτατο όριο δαπανών (αποδείξεων) που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να διατηρηθεί η μείωση φόρου εισοδήματος

Μια πρόσφατη απόφαση της ΔΕΔ έρχεται να μας υπενθυμίσει ποιο είναι το ανώτατο όριο δαπανών (για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών) που πρέπει να εξοφληθούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4172/2013.
Ιστορικό 

Ο φορολογούμενος με ενδικοφανή προσφυγή που κατέθεσε...

Read more

Ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών 19 και 22 Απριλίου – Αποδεκτές οι επιταγές με ημερομηνία έκδοσης την 23η Απριλίου

17 Απριλίου 2019 

Ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά την 19η και 22α Απριλίου 2019
  
Το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET2) θα είναι κλειστό την 19η και την 22α Απριλίου 2019, τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών / Διαμαρτυρομένων αντίστοιχα. Οι...

Read more