Όλες οι λεπτομέρειες για την επιστρεπτέα προκαταβολή – Έως 15 Μαΐου οι αιτήσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.
Η απόφαση περιέχει αναλυτικά

 • Ορισμούς
  -- Επιστρεπτέα προκαταβολή
  -- Προβληματική επιχείρηση
  -- Επιτόκιο αναφοράς
  -- Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων
  -- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  -- Κύκλος εργασιών αναφοράς
  -- Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς:
 • Τους δικαιούχους της ενίσχυσης
 • Το ύψος της ενίσχυσης
 • Την διαδικασία υποβολής αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15 Μαΐου 2020.)
 • Την διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
 • Την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης
 • Τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και τις κυρώσεις
  Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

ΠΗΓΗ: https://www.taxheaven.gr/