Χωρίς αίτηση οι επιστροφές φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων – Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Μετά το από 5 Απριλίου 2019 σχετικό δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ, δημοσιεύθηκε η απόφαση Α 1129/2019 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η Α 1037/2019 ως εξής:

Στο τέλος της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α΄ της Α 1037/2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, παρέλκει η υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013, καθόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση έγγραφου αιτήματος.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η Α 1037/2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Δείτε την Α.1129/2019 και την κωδικοποιημένη Α.1037/2019

Πηγή: Taxheaven ©