Υπηρεσίες

Σε επιχειρήσεις , οι οποίες έχουν την έδρα τους εντός Αττικής, η LEONTIOS ΙΚΕ & ASSOCIATES μπορεί να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες
Σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την έδρα τους εκτός Αττικής, η LEONTIOS ΙΚΕ & ASSOCIATES μπορεί να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες
Ολοκληρωμένη Πρόταση Συνεργασίας Τήρησης Λογιστικών Βιβλίων – Παρακολούθησης Λογιστηρίου
Μόλις η οικονομική προσφορά συνεργασίας γίνει αποδεκτή, αμέσως μετά αναλαμβάνουμε την εργασία.
Είναι μια υπηρεσία η οποία με γνώμονα τις γνώσεις, εμπειρία αλλά και την συνεχή ενημέρωση που διαθέτουμε σε λογιστικά , φοροτεχνικά , εργατικά καθώς και θέματα διοίκησης, απαντά σε ερωτήματα, εκπαιδεύει , καταθέτει προτάσεις και δίνει λύσεις σε ζητήματα επιχειρήσεων που έχουν ως αφετηρία ή λαμβάνουν δεδομένα από το λογιστήριο τους.
Συμπλήρωση και υποβολή αρχικών Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9), Συμπλήρωση και υποβολή συμπληρωματικών ή τροποποιητικών Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9), Φοροτεχνικός σχεδιασμός, υπολογισμός και συμπλήρωση εντύπου ανάλωσης κεφαλαίου που έχει δηλωθεί σε προγενέστερες Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος...
Επιδοτήσεις επιχειρήσεων, Συμβούλευση επιχειρήσεων, Αδειοδοτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
LEONTIOS ΙΚΕ & ASSOCIATES, εγγυάται για την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών της.