ΟΕΕ – Έκδοση ψηφιακών υπογραφών τριετούς διάρκειας δωρεάν για τα μέλη και τους λογιστές-φοροτεχνικούς

Από την Πέμπτη, 9.6.2022 και ώρα 10:00 π.μ., η έναρξη δωρεάν χορήγησης άυλων απομακρυσμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών τριετούς διάρκειας σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), για τα μέλη και τους λογιστές-φοροτεχνικούς

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως αρμόδιος Φορέας για την παροχή των ψηφιακών υπογραφών, ανακοινώνει την έναρξη της δωρεάν χορήγησης άυλων απομακρυσμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών τριετούς διάρκειας σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), για τα μέλη του και τους λογιστές-φοροτεχνικούς από την Πέμπτη 09.06.2022 και ώρα 10:00 π.μ..

Η ψηφιακή υπογραφή συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην εμπέδωση της θεσμικής εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογουμένων, των επιχειρήσεων, των λογιστών-φοροτεχνικών και των φορολογικών αρχών.

Η πιστοποίηση των υποβεβλημένων ηλεκτρονικά εγγράφων, κάνοντας χρήση της ψηφιακής υπογραφής, διασφαλίζει στο ακέραιο την πράξη και την αρχική της προέλευση.

Οι δικαιούχοι εισέρχονται με κωδικούς taxisnet στην εφαρμογή «Υποβολής Αιτήματος Χορήγησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού (ΨΠ)» από την ιστοσελίδα του ΟΕΕ.

Μετά την επιβεβαίωση του προσωπικού τους email επιλέγουν την υποβολή νέου αιτήματος. Εμφανίζονται στη φόρμα τα προσωπικά τους στοιχεία, τα οποία καλούνται να συμπληρώσουν ή και να μεταβάλουν εφόσον αυτά δεν είναι ακριβή.

Με την υποβολή της αίτησής τους, το ΟΕΕ πιστοποιώντας την πλήρωση των κριτηρίων, αποστέλλει το αίτημά στην ΚΕΕΕ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης.

Ακολουθώντας τις οδηγίες οι δικαιούχοι λαμβάνουν στο email τους το εναρκτήριο μήνυμα από το ΟΕΕ και την ΚΕΕΕ με τις σχετικές οδηγίες για συνέχιση και ολοκλήρωση έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

Οι αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει ο δικαιούχος είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ.

Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον διευκρινίσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται με email στο dcertificates@oe-e.gr ή στο τηλέφωνο 2132141828.

Επιπρόσθετα μπορείτε να απευθύνεστε στο HelpDesk της ΚΕΕΕ.

ΠΗΓΗ:  https://www.taxheaven.gr/

Comments are closed.