Διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων έτους 2018

Διαθέσιμη είναι πλέον η εφαρμογή στο Taxisnet για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων φορ. έτους 2018.

Πηγή: Taxheaven ©