Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4690/2020 με τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Δημοσιεύθηκε πριν λίγο (σ.σ. 13:00) στο Φ.Ε.Κ. ο ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30.5.2020) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις».

Δείτε το νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Κατεβάστε το Φ.Ε.Κ. από το συνημμένο αρχείο.

https://www.taxheaven.gr/attachment/6973

Πηγή : https://www.taxheaven.gr/