ΔΕΝ: Επιτρεπτή η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019

(Σχόλιο του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας)

Α.1. Στο άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 4177/2013 (ΔΕΝ 2013 σελ. 1093) σε συνδυασμό με το άρθρο 114 του Ν. 4446/2016 (ΔΕΝ 2017, σελ. 75 – αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 15 Ν. 4177/2013 στην οποία παραπέμπει το άρθρο 16 παρ. 1) ορίζεται ότι κατά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη κάθε εκπτωτικής περιόδου (τακτικές εκπτώσεις και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι), επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των Εμπορικών Καταστημάτων.

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου ανήκει στις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους. Έτσι, κατά την Κυριακή 3 Νοεμβρίου είναι επιτρεπτή η λειτουργία των Εμπορικών Καταστημάτων.

Με τον Ν. 4208/2013, άρθρο 25 (ΔΕΝ 2013 σελ. 1562) προσετέθη παράγραφος 4 στο τέλος του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, στο οποίο ρυθμίζονται τα της απασχολήσεως των μισθωτών. Ορίζονται τα εξής:

«Επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα. Η απασχόληση των εργαζομένων είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά Κυριακές. Στους εργαζομένους που θα απασχοληθούν κατά τις «εκπτωτικές Κυριακές», δύναται να χορηγηθή αναπληρωματική ανάπαυση σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος που προηγείται των Κυριακών αυτών».

Δείτε ολόκληρο το σχόλιο του ΔΕΝ από εδώ

Πηγή: Taxheaven ©