Αύξηση 1,1% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Καταναλωτών τον Νοέμβριο 2017

Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Νοεμβρίου 2017 (έτος αναφοράς 2009=100,0) έχει ως εξής:

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Νοεμβρίου 2017 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2016, προέκυψε αύξηση 1,1% έναντι μείωσης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 με το 2015.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Νοέμβριο 2017, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2017, παρουσίασε μείωση 0,7% έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2016 - Νοεμβρίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2015 - Νοεμβρίου 2016, παρουσίασε αύξηση 1,1% έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2015 - Νοεμβρίου 2016 με το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2014 - Νοεμβρίου 2015 .

Δείτε αναλυτικά το Δελτίο τύπου εδώ 

 

Πηγή : https://www.e-forologia.gr/