Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις του 2020

Σήμερα ,

την 11/04/2020 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημοσίευσε την απόφαση με την οποία σηματοδοτεί την έναρξη της υποβολής για τις φορολογικές δηλώσεις του 2020 μέσω της πλατφόρμας του TAXISnet .

Τη Μ.Πέμπτη αναμένεται η έναρξη της διαδικασίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Ο φόρος στα εκκαθαριστικά του 2020 θα είναι ίδιος με πέρυσι εφόσον τα εισοδήματα παραμένουν σταθερά . Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του 2019 φορολογούνται βάση του πλαισίου που ίσχυε έως 31/12/2019.

Λεόντιος Ευάγγελος

LEONTIOS IKE & ASSOCIATES