Λήξη προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων

Με αφορμή την επικείμενη λήξη της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων, υπενθυμίζουμε ότι:

  • Με την ΠΟΛ. 1033/2018 τροποποιείται η ΠΟΛ. 1022/2014 και ορίζεται ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.
  • Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.4174/2013, εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη αυτή, η ημερομηνία λήξης υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων έτους 2017 είναι η 2 Απριλίου 2018. Με την άποψη αυτή συμφώνησαν και στελέχη του Υπουργείου, με τα οποία επικοινωνήσαμε.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, όπως έχει παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια το σύστημα παρουσιάζει προβλήματα τις καταληκτικές ημέρες των δηλώσεων και καλό είναι η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων να γίνει το συντομότερο δυνατό.

 

Πηγή : https://www.e-forologia.gr/