Η αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου είναι η αιτία για την αύξηση τις τιμής του πετρελαίου θέρμανσης

Σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή απάντησε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Δημήτριος Αυλωνίτης σχετικά με τις αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Το σχετικό έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή αναφέρει αναλυτικά:

Στα πλαίσια ενημέρωσης σας γνωρίζουμε ότι την 15/10/2018, πρώτη μέρα διάθεσης του συγκεκριμένου καυσίμου κατά την περίοδο 2018 - 2019, η τιμή του κινήθηκε μεσοσταθμικά στα 1,145 €/λτ.

Η τιμή αυτή αναλύεται στα στοιχεία που αναγράφονται στο κατωτέρω διάγραμμα.
Γενικότερα, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (13/10/2017) έχουμε τα εξής δεδομένα:

Οι τιμές του αργού πετρελαίου τύπου Brent αυξήθηκαν κατακόρυφα τον τελευταίο χρόνο, εξαιτίας διαφόρων εξωγενών παραγόντων, μη δυνάμενων να ελεγχθούν μέσω εθνικών πολιτικών, κυριότερος από τους οποίους είναι η επαναφορά των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου BRENT αυξήθηκε κατά 24,18 $/bbl και ποσοστιαία κατά 43%. (Η τιμή του αργού στις 12/10/2018 διαμορφώθηκε στα 80,43 $/bbl, ενώ η αντίστοιχη περσινή ήταν στα 56,25 $/bbl). Σε όρους ευρώ ανά λίτρο, η τιμή στις 12/10/2018 ήταν στα 0,437 €/λτ από 0,298 €/λτ πέρσι, αύξηση που αντιστοιχεί σε 0,139 €/λτ ή 46,5%.

Οι διυλιστηριακές τιμές διαμορφώθηκαν στις 14/10/2018 στα 0,5634 €/λτ, όταν η αντίστοιχη περσινή ήταν στα 0,3914 €/λτ, αύξηση που αντιστοιχεί σε 0,172 €/λτ

Τα μικτά περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας και των πρατηρίων υπολογίζονται σε 0,069 €/λτ, ενώ τα αντίστοιχα περσινά ήταν στα 0,072 ξ,Γκτ.

Η λιανική τιμή πετρελαίου θέρμανσης στις 13/10/2017 ήταν στα 0,932 €/λτ, που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης των 0,213 €/λτ ή 22,85%.

Τα εν λόγω δεδομένα, αποτυπώνονται σε πρώιμο στάδιο, καθώς την πρώτη μέρα διάθεσης το δείγμα είναι πάντοτε μικρό. Τις επόμενες ημέρες θα είμαστε σε θέση να εξάγουμε περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα, καθώς θα συγκρίνουμε τάσεις και μέσες τιμές περιόδων και όχι τιμές συγκεκριμένων ημερομηνιών.

Σε κάθε περίπτωση, γενικό συμπέρασμα είναι ότι η αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου επηρέασαν σημαντικά τις τιμές των τελικών προϊόντων πετρελαιοειδών και επομένως και του πετρελαίου θέρμανσης. Αμέσως παρακάτω προχωρούμε σε εκτίμηση για τη μέση επιβάρυνση των νοικοκυριών από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κατά περιφέρεια. Συνδυάζοντας τα στοιχεία τιμών της Υπηρεσίας μας και τα στοιχεία κατανάλωσης ανά νοικοκυριό της ΕΛΣΤΑΤ, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μέση εκτιμώμενη επιβάρυνση των νοικοκυριών από τις αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Περιφέρεια

Μέση Τιμή 2017-18 (σε €/λτ) Τιμή
15/10/2018 (σε €/λτ)
Μ.Ο. Μηνιαίων Ποσοτήτων ανά νοικοκυριό
ΕΟΠ 2017 (λίτρα)*
Διαφορά Τιμής (σε €/λτ) Εκτιμώμενη μηνιαία επιβαρ. νοικοκυριών (σε€)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κ' ΘΡΑΚΗΣ 0,987 1,146 56,94 0,159 9,07
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0,981 1,137 40,27 0,156 6,27
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1,012 1,170 60,72 0,158 9,57
ΗΠΕΙΡΟΥ 1,008 1,162 45,68 0,155 7,07
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1,033 1,250 34,94 0,217 7,57
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1.004 1,194 16,21 0,190 3,08
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0,993 1,161 49,11 0,168 8,23
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1,021 1,157 56,67 0,136 7,7
ΑΤΤΙΚΗΣ 0,978 1,134 25,24 0,157 3,95
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.154 31,84 0,148 4,7
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1,070 1,158 46,57 0,088 4,09
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.116 1,246 19,51 0,130 2,54
ΚΡΗΤΗΣ 1,021 1,162 33,96 0,141 4,79
Σύνολο Χώρας (Μέσος Σταθμικός) 0,992 1,145 34,14 0,153 5,22

* Στοιχεία Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2017 (τελευταία διαθέσιμη), http://www.statistics.gr/el/statistics/-Zpublication/SFA05/2017, πίνακας 2.01 «Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά Περιφέρειες και κατά τρόπο κτήσεως. Σύνολο χώρας»

Από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, προκύπτει ότι κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά στη Χώρα μας θα επιβαρυνθούν κατά 5,22 € μηνιαίως, ενώ μεγαλύτερη επιβάρυνση, όπως είναι αναμενόμενο θα έχουν τα νοικοκυριά στις βορειότερες περιοχές της χώρας, λόγω και αυξημένης κατανάλωσης.

Πηγή: Taxheaven ©