Αυξήσεις για το 55% των δημοσίων υπαλλήλων

Αυξήσεις από 7 έως 196 ευρώ θα λάβουν σε βάθος τετραετίας περίπου το 55% των δημοσίων υπαλλήλων με βάση το νέο μισθολόγιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα της δεύτερης δόσης.

Θεσμοθετούνται 13 κλιμάκια για τις κατηγορίες υπαλλήλων Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία θα αποδίδουν ωριμάνσεις στους βασικούς μισθούς ανά τριετία.

Συγκεκριμένα για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής εκπαίδευσης κάθε μισθολογικό κλιμάκιο με τη συμπλήρωση τριετίας θα επιφέρει αύξηση 43 ευρώ, ενώ για τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το μισθολογικό κλιμάκιο αποδίδει αύξηση 60 ευρώ ανά τριετία.

Αντίστοιχα, για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης το νέο μισθολόγιο θα προβλέπει 19 μισθολογικά κλιμάκια που θα αποδίδουν αυξήσεις ανά διετία.

Για τους κατόχους πτυχίου Τεχνολογικής εκπαίδευσης προβλέπεται ότι θα υπάρξουν αυξήσεις 55 ευρώ ανά διετία, ενώ για τους κατόχους πανεπιστημιακού πτυχίου οι αυξήσεις ανά κλιμάκιο υπολογίζονται σε 59 ευρώ.

Από το 2016 ξεπαγώνουν οι μισθολογικές ωριμάνσεις και αποσυνδέεται το μισθολόγιο από το βαθμολόγιο. Ακόμα και για τους υπαλλήλους που θα καταγράψουν ονομαστικές μειώσεις στον βασικό μισθό με την επανακατάταξη στα νέα κλιμάκια δεν θα μειωθούν οι αποδοχές, αφού το υπερβάλλον ποσό θα διατηρηθεί ως προσωπική διαφορά.

Παραμένουν οι ίδιοι εισαγωγικοί μισθοί (780 ευρώ για τους ΥΕ, 858 για τους ΔΕ, 1.037 ευρώ για τους ΤΕ και 1.092 για τους ΠΕ), ενώ όσοι αξιολογηθούν επί τρία συνεχή χρόνια ως άριστοι θα κερδίζουν ένα μισθολογικό κλιμάκιο. Παραμένουν τα τέσσερα επιδόματα που ισχύουν και σήμερα και διαμορφώνονται ως εξής:

• Το επίδομα οικογενειακής παροχής παραμένει ως επίδομα τέκνων και αποδίδει 50 ευρώ για το πρώτο παιδί, 70 ευρώ για το δεύτερο, 120 ευρώ για το τρίτο, 170 ευρώ για το τέταρτο και προστίθενται 70 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τέσσερα.

• Αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης και ορίζεται σε 1.000 ευρώ για τον γενικό διευθυντή, 450 ευρώ για τον διευθυντή, 350 ευρώ για τον υποδιευθυντή και 290 ευρώ για τον τμηματάρχη.

• Το επίδομα παραμεθορίων (100 ευρώ μεικτά) παραμένει, αλλά περιορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων που θα το λαμβάνουν.

• Παραμένει, επίσης, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

'Εκθεση
Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, από την εφαρμογή των διατάξεων για το νέο μισθολόγιο, προκύπτουν για το κράτος πρόσθετες ετήσιες δαπάνες. Αναλυτικότερα:

• 107 εκατ. ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη για τα έτη 2016-2019, από την επανακατάταξη των υπαλλήλων στα νέα κλιμάκια.

• 143 εκατ. ευρώ περίπου, από το 2018 και μετά, από τη μισθολογική εξέλιξη (ωρίμανση) του προσωπικού.

• 25 εκατ. ευρώ ετησίως από την αύξηση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων.

14/12/2015
Πηγή : www.enikos.gr